SPOI AB

Kalmar län

Information

SPOI AB hittar ni ett Kalmar län som inte är som andra län. I Kalmar län hittar ni Västervik som är den kommunen där SPOI AB finns. I Västervik så finns det många olika Aktiebolag och i Kalmar län så finns det ännu fler Aktiebolag. SPOI AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket SPOI AB har haft sedan 1994-01-01. SPOI AB har funnits sedan och 1988-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till SPOI AB så kan ni göra det genom att skicka er post till L. Lörstad Grytebäck, 590 94, Blackstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0493-91146.

Västervik arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Kalmar län för att locka till sig fler bolag.

Idag är SPOI AB Privat, ej börsnoterat.

SPOI AB har idag 556212-4486 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten -Sandberg Isaksson, Lena Annika är den som för stunden ansvarar för SPOI AB

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, byggsamordning, uthyrning av byggförnödenheter och därmed förenlig verksamhet.

I SPOI AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sandberg Isaksson, Lena Annika som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Sandberg, Sven-Olof som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindman-Backius, Lars Bertil som är född 1945 och har titeln Suppleant, Nilsson, Nils Johan Albert som är född 1974 och har titeln Revisor, Hällberg, Stefan Mattias som är född 1971 och har titeln Revisorssuppleant, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorRevisorCompaniet HFM AB som är född och har titeln Revisor, .